AAU logo

Pre-defence: Lisbeth Højbjerg Kappelgaard

An open pre-defence by the doctoral student Lisbeth Højbjerg Kappelgaard

Time

12.08.2016 kl. 13.00 - 16.00

Description

Pre-defence

Doctoral student

Lisbeth Højbjerg Kappelgaard

Title

Humanistiske perspektiver på potentialer og udfordringer i anvendelsen af selvmonitorering

Abstract

Selvmonitorering indgår i stigende omfang som en del af både vores private liv og i kontakten mellem borger og sundhedssektor.  I privatlivet har vi adgang til tusindvis af apps, som sætter os i stand til at monitorere alt fra vores fysiske form til vores mentale velbefindende, og vi kan gennem denne monitorering, producere ’digitale dagbøger’ om os selv og vores handlemønstre – skabe et ”monitoreret mig”. Også fra politisk hold satses der i disse år massivt på anvendelse af selvmonitorering. Som led i Finansloven 2015 afsattes 300 mio. kr. til patientinddragelse. Et af de tilstræbte mål er at øge anvendelsen af telemedicinske løsninger, hvor patienten overvåger sit helbred i eget hjem. Ambitionen er, at den viden patienten herigennem opnår om eget helbred, anvendes mere aktivt i behandlingen.

Formålet med afhandlingen er at analysere, perspektivere og diskutere såvel potentialer som udfordringer, når selvmonitrering anvendes i praksis. Er teknologien eksempelvis en mulighed for frisættende autonomi – en empowerment af individet? Eller bidrager monitoreringen i stedet til individualisering eller patologisering, hvor vi gennem ejerskabet af vores egen ’digitale fortælling’, producerer et overansvar for eksempelvis hvilken behandling vi skal modtage?

Opponent

Supervisors

  • Pirkko Raudasksoki
  • Helle Sofie Wentzer

Location

  • 5.125, CREATE, Rendsburggade 14

All are welcome to attend this open pre-defence, which takes place in Danish. Please sign up by mail to Marianne Høgsbro: hoegsbro@cgs.aau.dk

Host

InterDisc

Address

Room 5.125, CREATE building, City Campus, Aalborg University

Register at

hoegsbro@cgs.aau.dk